.... ........ Sokkeldirektoratet - Oversikt over aktive letebrønner ........ ........ ........ .... ........ .... ....
Symbol for avgrensningsbrønn Avgrensning
Symbol for undersøkelsesbrønn Undersøkelse
Aktive letebrønner
35/10-11 S
25/8-23 S
15/9-25
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 23.02.2024 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 35/10-11 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 25/8-23 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 15/9-25 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart