.... ........ Sokkeldirektoratet - Oversikt over aktive letebrønner ........ ........ ........ .... ........ .... ....
Symbol for avgrensningsbrønn Avgrensning
Symbol for undersøkelsesbrønn Undersøkelse
Aktive letebrønner
6605/6-1 S
6507/2-7 S
15/3-13 S
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 24.07.2024 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 6605/6-1 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 6507/2-7 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 15/3-13 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart