.... ........ Sokkeldirektoratet - Oversikt over aktive letebrønner ........ ........ ........ .... ........ .... ....
Symbol for avgrensningsbrønn Avgrensning
Symbol for undersøkelsesbrønn Undersøkelse
Aktive letebrønner
24/6-5
36/7-5 S
25/2-25 A
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 21.04.2024 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 24/6-5 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 36/7-5 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 25/2-25 A EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart