.... ........ Sokkeldirektoratet - Oversikt over aktive letebrønner ........ ........ ........ .... ........ .... ....
Symbol for avgrensningsbrønn Avgrensning
Symbol for undersøkelsesbrønn Undersøkelse
Aktive letebrønner
36/7-5 B
35/11-29 S
35/11-27 S
7219/6-1
15/3-13 S
24/6-5
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 28.05.2024 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 36/7-5 B EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 35/11-29 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 35/11-27 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 7219/6-1 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 15/3-13 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 24/6-5 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart